پرورشگاه سگ

پرورشگاه سگ به محل های نگهداری سگ ها گفته می شود که در این مکان سگ ها با نژاد ها مختلف نگهداری شده و آموزش های مختلف و کاربردی به آن ها داده می شود.همچنین وجود مربیان ماهر و زبر دست که می توانند ارتباط خوبی با حیوانات برقرار کرده و متخصص این امور می باشند در این محیط ها وجود دارد تا آموزش بی نظیری را به سگ ها بدهند.امروزه سگ ها بیشترین تعامل را با انسان ها داشته و آموزش دادن به آن ها جزو اساس نگهداری آن ها می باشد.همچنین مجموعه های زیادی برای تربیت سگ ها در ایران وجود دارد. پرورشگاه سگ هاپ هاپ در پرورش و آموزش به این حیوانات زیبا فعالیت دارد.

۰۹۱۲۵۹۵۰۲۹۷ - ۰۲۱۴۴۷۳۹۹۷۸

پرورشگاه سگ
 

خدمات آموزشی  پرورشگاه سگ

آموزش مقدماتی و پایه ریزی:

 حرکات اولیه ای که برای زندگی مشترک شما و سگ لازم میباشد مانند بشین ، بیا، بمون ، بخواب ،همقدم شدن با شما و یا به لانه رفتن سگ میباشد. که تمامی این آموزش ها کم کم باعث از بین رفتن  رفتارهایی مثل واق زدن بی جا ، ادراریاعمل دفع در محل های غیرمجاز و خطاهای دیگر که نباید انجام شود حل خواهد شد.

آموزش دستشويي به سگ: 

این مورد پرچالش‌ترین بخش در هم‌نشینی انسان و سگ است به طور کلی توله سگ‌ها بعد از خوابیدن، بازی کردن و صرف غذا به دفع ادرار نیاز دارند که آموزش آنها بستگی به وعده‌های غذایی حیوان، میزان فعالیت، نژاد و سن آنها دارد. سگ ها باید به مرور به یک جا و مکان برای دفع ادرار عادت کنند و در صورت خطا فورا محل غیر مجاز کثیف شده تمیز و بوی آن از بین برود.

محفاظت و گارد پرورشگاه سگ:

غریزه حفاظت در سگ ها در شکل های مختلف همیشه مورد توجه انسان ها بوده حال ، پرورشگاه سگ  هاپ هاپ با در بررسی نیازهای افراد مختلف در زمینه حفاظت ، سگ ها را برای مسائل مختلف همانند گارد ، بادی گارد ، حفاظت از منزل و باغ یا... آموزش داده وسگ را کاملا  گوش به فرمان صاحبش تربیت میکند.
نکته: قبل از آموزش میزان استعداد سگ توسط مربی مخصوص  تشخیص داده شده و بعد از تایید آموزش و تربیت شروع میشود.

حرکات نمایشی :

 حرکات نمایشی سگ شما بسیار با ارزش و چابک نشان میدهد. حرکت های گوناگونی در این مورد وجود دارد که بستگی به استعداد بدنی سگ و سلایق صاحب سگ مورد بررسی قرار گرفته و آموزش داده میشود. این آموزش از حرکت های ساده ترآغازشده و تا دشوار ترین حرکات در پرورشگاه سگ ادامه پیدا میکند.